ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

ลำดับ หน่วยงาน เบอร์โทร รายละเอียด
1 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1601 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ it ไอที คอมพิวเตอร์ งานไอที
2 งานโสต 1263 โสต ตัดต่อ เครื่องเสียง
3 งานประชาสัมพันธ์ (สุธีรา) 1000 หน้าลิฟท์ งานประชาสัมพันธ์ พี่ต๋อย
4 งานผู้ป่วยหนัก (ICU) 1212 ผู้ป่วยหนัก icu ไอซียู
5 ห้องผู้อำนวยการ 1101 ผอ ผู้อำนวยการ
6 งานประชาสัมพันธ์ (ด้านหน้า) 1026 จุดประชาสัมพันธ์
7 ห้องประชุมดุสิตา 1005 ห้องประชุมดุสิตา ห้องควบคุมเสียง
8 ประชาสัมพันธ์ด้านหน้า (สุเมธ) 1258 สุเมธ โอ๊ ด้านหน้า
9 ห้องพ่อบ้าน (โต๊ะเลขา) 1102 ห้องพ่อบ้าน โต๊ะเลขา
10 ห้องพ่อบ้าน (หน้าห้อง ผอ.) 2001 ห้องพ่อบ้าน โต๊ะพ่อบ้าน หน้าห้อง ผอ.
11 งานธุรการ 1104 งานธุรการ
12 งานคลังพัสดุ 1105 คลังพัสดุ จ่ายของ
13 งานการเงิน 1 1106 งานการเงิน ชั้น 3
14 งานการเงิน 2 1103 งานการเงิน ชั้น 3
15 ห้องเก็บเงิน (ติดห้องยานอก) 1107 เก็บเงิน จ่ายเงิน การเงิน ชั้น 1
16 งานพัสดุ 1108 พัสดุ ชั้น 3
17 งานเวชระเบียน จุดรับบริการคนไข้ 1109 ห้องบัตร เวชระเบียน
18 งานเวชระเบียน ภายในห้อง 2106 ห้องบัตร เวชระเบียน
19 ฝ่ายสวัสดิการและสังคม 1110 งานประกันสุขภาพ ตรวจสอบสิทธิ์ งานประกัน
20 งานซ่อมบำรุง 1111 ซ่อมบำรุง
21 งานโภชนาการ 1112 งานโภชนาการ โรงครัว
22 งานยานพาหนะ 1113 ยานพาหนะ โรงรถ หมวดยานพาหนะ
23 งานภูมิทัศน์ 2116 งานภูมิทัศน์ งานสวน
24 ห้องพักแพทย์ 1300 องค์กรแพทย์ ห้องพักแพทย์
25 กลุ่มการพยาบาล 1201 กลุ่มการพยาบาล ห้องกลุ่มการ
26 ห้องตรวจโรค 1202 ห้องตรวจโรคทั่วไป
27 ตึกศัลยกรรม 1240 ตึกศัลยกรรม ผู้ป่วยใน
28 ห้องพักแพทย์ 2103 ห้องพักแพทย์ OPD
29 คลินิกวัณโรค 1301 tb วัณโรค ทีบี
30 ตึกศัลยกรรม VIP 1 (ห้องพิเศษ) 1241 ตึกศัลยกรรม งานผู้ป่วยใน