ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

สื่อมัลติมีเดีย โครงการต่างๆ


เพลง รณรงค์เลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563
การ์ตูนสั้น เรื่อง ความน่ารักของคนไข้
ภาพยนตร์สั้นการให้บริการสาธารณสุข | อนุสติสอนใจจากคนไข้จิตเวช
เพลง: ปั่นจักรยาน | BIKE FOR MOM | ปั่นเพื่อแม่ | รพร. สว่างแดนดิน
วีดีทัศน์ความรู้ประกอบเพลง เรื่อง การนับลูกดิ้นแล้วอาการที่ควรมาโรงพยาบาล
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก รพร.สว่างแดนดิน