ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

สื่อมัลติมีเดีย โครงการต่างๆ


วิธีปฏิบัติการทดสอบ Bleeding Time
วิธีปฏิบัติการทดสอบ Whole Blood Clotting Time หรือ VCT