ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

สื่อมัลติมีเดีย โครงการต่างๆ


การวิเคราะห์น้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะ
Hct การตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
hcg การวิเคราะห์การต้้งครรภ์
DTX การตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในเลือกจากปลายนิ้ว