รอสักครู่...

ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ดาวน์โหลดเอกสารโรงพยาบาล

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) 2559

34

แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 2559

27

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) 2559

107

แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภท เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 2559

120

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินเบิก พตส. 2559

623

รายงานการประชุม คปสอ.ครั้งที่5 2559

171

ประกาศเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 2559

225

โบว์ชัวงานวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2559

165

ใบแสดงความจำนงเข้าประกวดผลงานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 2559

153

ใบส่งผลงานเข้าประกวดประเภทภาพถ่าย 2559

137

รูปแบบการส่งผลงานและเกณฑ์งานวิจัยและ R2R 2559

156

รูปแบบการส่งผลงานและเกณฑ์ ภาพถ่าย และหนังสั้น 2559

138

รูปแบบการส่งผลงานประเภทเรื่องเล่า 2559

136

รูปแบบการส่งผลงานประเภทโครงร่างวิจัย 2559

139

รูปแบบการส่งผลงานการพัฒนาระบบงาน CQI และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 2559

148