ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ดาวน์โหลดเอกสารโรงพยาบาล

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563 2559

59

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 (สขร.1) 2559

49

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม (สขร.1) 2559

51

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2559

47

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2559

51

แบบบันทึกรับรองการไม่สแกนลายนิ้วมือ 2559

95

5. ตารางบันทึกเวลาปฏิบัติงานสแกนลายนิ้วมือ (แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างรายวัน) 2559

163

4.ตารางปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างรายวัน) 2559

147

3. คำสั่งปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างรายวัน) 2559

153

2.หลักฐานการจ่ายเงิน (แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างรายวัน) 2559

177

1.บันทึกขอเบิกเงิน (แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างรายวัน) 2559

185

Antibiogram 2016 2559

184

Antibiogram2018 2559

165

Antibiogram2017 2559

165

ประชาสัมพันธ์การให้บริการผู้ป่วยนอก กรณีชาวต่างชาติ 2559

198