ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ดาวน์โหลดเอกสารโรงพยาบาล

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

5. ตารางบันทึกเวลาปฏิบัติงานสแกนลายนิ้วมือ (แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างรายวัน) 2559

102

4.ตารางปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างรายวัน) 2559

95

3. คำสั่งปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างรายวัน) 2559

97

2.หลักฐานการจ่ายเงิน (แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างรายวัน) 2559

110

1.บันทึกขอเบิกเงิน (แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างรายวัน) 2559

126

Antibiogram 2016 2559

114

Antibiogram2018 2559

115

Antibiogram2017 2559

108

ประชาสัมพันธ์การให้บริการผู้ป่วยนอก กรณีชาวต่างชาติ 2559

140

ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 2559

127

หลักเกณฑ์การส่งผลงานประเภท งานวิจัย / R2R 2559

131

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด 2559

124

แนวทาง / รูปแบบการเขียนเรื่องเล่า (storytelling) 2559

134

หลักเกณฑ์การส่งผลงานประเภท โครงร่างงานวิจัย (Proposal) 2559

105

รูปแบบการส่งผลงานประเภท Case Study 2559

125