รอสักครู่...

ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ผลงานและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 2557

5,100

การศึกษาผลของการใช้ยาพอกรักษาอาการท้องมาน 2557

2,526

การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2557

15,435

ผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 2557

2,822

เกี๊ยว Tonsil 2557

1,597

Back up confirm 2557

1,506

การพัฒนาระบบการจัดเก็บความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องผ่าตัดและวิสัญญี 2557

1,708

ปลอกนิรภัย 2557

3,072

เอี๊ยมนี้มีความรู้ 2557

2,293

One stop service ทารกตัวเหลือง 2557

1,395

พัฒนารูปแบบการรับ- ส่งเวรตึกพุทธรักษา 2557

4,929

ตารางเที่ยงตรง 2557

2,800

เสี่ยงของมีคมไร้โรค 2557

2,263

ถูกชื่อถูกคน ER 2557 2557

4,004

กล่องลดสูญเปล่า เราเช็ดมือ 2557

2,580