ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ผลงานและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 2557

5,438

การศึกษาผลของการใช้ยาพอกรักษาอาการท้องมาน 2557

2,829

การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2557

15,897

ผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 2557

3,108

เกี๊ยว Tonsil 2557

1,899

Back up confirm 2557

1,790

การพัฒนาระบบการจัดเก็บความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องผ่าตัดและวิสัญญี 2557

2,003

ปลอกนิรภัย 2557

3,378

เอี๊ยมนี้มีความรู้ 2557

2,592

One stop service ทารกตัวเหลือง 2557

1,677

พัฒนารูปแบบการรับ- ส่งเวรตึกพุทธรักษา 2557

5,204

ตารางเที่ยงตรง 2557

3,065

เสี่ยงของมีคมไร้โรค 2557

2,547

ถูกชื่อถูกคน ER 2557 2557

4,335

กล่องลดสูญเปล่า เราเช็ดมือ 2557

2,988