ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ผลงานและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 2557

5,247

การศึกษาผลของการใช้ยาพอกรักษาอาการท้องมาน 2557

2,658

การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2557

15,653

ผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 2557

2,945

เกี๊ยว Tonsil 2557

1,732

Back up confirm 2557

1,638

การพัฒนาระบบการจัดเก็บความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องผ่าตัดและวิสัญญี 2557

1,845

ปลอกนิรภัย 2557

3,220

เอี๊ยมนี้มีความรู้ 2557

2,420

One stop service ทารกตัวเหลือง 2557

1,536

พัฒนารูปแบบการรับ- ส่งเวรตึกพุทธรักษา 2557

5,060

ตารางเที่ยงตรง 2557

2,920

เสี่ยงของมีคมไร้โรค 2557

2,403

ถูกชื่อถูกคน ER 2557 2557

4,160

กล่องลดสูญเปล่า เราเช็ดมือ 2557

2,755