รอสักครู่...

ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด สิ้นสุดประกาศ ดาวน์โหลด ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ พริกเจล(capsiacin gel) 30 g. 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ SYRUP SIMPLEX 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ CLOTRIMAZOLE 1% CREAM (500 G.) 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ DIAZEPAM 2 MG.TAB. 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ Isosorbide Dinitrate 5 mg.tab. 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ 1% LAUROMACROGOL 400 MG.(POLIDOCANOL) 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ NEOMYCIN+POLYMYCIN B+GRAMICIDIN EYE DROP 5 ML. 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ DOMPERIDONE 5MG./5ML.(30 ML) SUSPENSION 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ETOMIDATE 2 MG./ML.,10 ML.INJ. 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ Lidocaine HCl 10% spray 50 ml. 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ LIDOCAINE 2% WITH EPINEPHRINE (1:200000) 20ML. 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออิซูซุ ทะเบียน นข-๔๓๙๖ สน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออิซูซุ ทะเบียน นข-๔๓๙๖ สน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถตู้ ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน นข-๑๙๖๐ สน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๙ รายการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2561

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 20 กรกฎาคม 2561

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประเภทวัสดุสิ้นเปลือง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 20 กรกฎาคม 2561