ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รอบ 2 สุดท้าย จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา 25 กุมภาพันธ์ 2564

111

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รอบ 2 สุดท้าย จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา 25 กุมภาพันธ์ 2564

104

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 24 กุมภาพันธ์ 2564

134

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา 24 กุมภาพันธ์ 2564

110

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น 24 กุมภาพันธ์ 2564

46

ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ 23 กุมภาพันธ์ 2564

117

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น 19 กุมภาพันธ์ 2564

59

รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ 17 กุมภาพันธ์ 2564

114

ประกาศผลสอบคัดเลือก ลจช.(รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา 17 กุมภาพันธ์ 2564

91

ประกาศผลสอบคัดเลือก ลจช.(รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา 17 กุมภาพันธ์ 2564

133

ประกาศายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น 16 กุมภาพันธ์ 2564

62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา 10 กุมภาพันธ์ 2564

236

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา 10 กุมภาพันธ์ 2564

146

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 3 กุมภาพันธ์ 2564

206

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น 29 มกราคม 2564

78

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ 29 มกราคม 2564

132

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา 27 มกราคม 2564

90

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา 27 มกราคม 2564

76

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 18 มกราคม 2564

47

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 มกราคม 2564

53

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 4 มกราคม 2564

46

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รอบที่ 2 สุดท้าย 4 มกราคม 2564

31

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รอบที่ 2 สุดท้าย 4 มกราคม 2564

35

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 30 ธันวาคม 2563

37

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 28 ธันวาคม 2563

36