ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
3 สิงหาคม 2564

68

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา 27 กรกฎาคม 2564

244

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา 27 กรกฎาคม 2564

271

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 22 กรกฎาคม 2564

65

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 6 กรกฎาคม 2564

127

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(4 ตำแหน่ง 9 อัตรา) 28 มิถุนายน 2564

254

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 23 มิถุนายน 2564

149

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 21 มิถุนายน 2564

224

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 14 มิถุนายน 2564

167

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 11 มิถุนายน 2564

256

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 11 มิถุนายน 2564

187

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รอบ 1 4 มิถุนายน 2564

364

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รอบ 1 4 มิถุนายน 2564

214

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 4 มิถุนายน 2564

163

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา 2 มิถุนายน 2564

399

ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2564

141

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ 1 ฯ(ลูกจ้างประจำ) 27 พฤษภาคม 2564

188

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 25 พฤษภาคม 2564

397

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 25 พฤษภาคม 2564

252

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะฯ(ลูกจ้างประจำ) 24 พฤษภาคม 2564

107

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 18 พฤษภาคม 2564

285

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 13 พฤษภาคม 2564

398

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา 13 พฤษภาคม 2564

576

ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ 5 พฤษภาคม 2564

307

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รอบ2 สุดท้าย 28 เมษายน 2564

248