ยุพราชสว่างแดนดิน : บริการทุกระดับ สุดประทับใจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
22 กันยายน 2563

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
22 กันยายน 2563

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
21 กันยายน 2563

75

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
21 กันยายน 2563

61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
17 กันยายน 2563

170

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา 10 กันยายน 2563

538

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา 10 กันยายน 2563

821

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 10 กันยายน 2563

106

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 กันยายน 2563

150

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 21 สิงหาคม 2563

137

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 14 สิงหาคม 2563

128

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รอบที่ 2 7 สิงหาคม 2563

191

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รอบที่ 2 7 สิงหาคม 2563

136

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 4 สิงหาคม 2563

152

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รอบ 1 31 กรกฎาคม 2563

173

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รอบ 1 31 กรกฎาคม 2563

128

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 31 กรกฎาคม 2563

83

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 กรกฎาคม 2563

164

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 21 กรกฎาคม 2563

163

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 17 กรกฎาคม 2563

223

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 17 กรกฎาคม 2563

118

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 17 กรกฎาคม 2563

132

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพ 17 กรกฎาคม 2563

99

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 กรกฎาคม 2563

337

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา 2 กรกฎาคม 2563

426