• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ระบุช่วงเวลาที่ต้องการแสดงกราฟ
เลือกตึกผู้ป่วยใน
เริ่มวันที่ ถึงวันที่

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยในตึก