• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ข้อมูลประกันตน

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 64
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 62
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 61
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561 61
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2561 60
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 56
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 58
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561 65
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561 65
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 65
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2561 108
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2561 107
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 112
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2561 129
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 124
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 161
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560 211
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560 180
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 231
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 201
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 368
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2560 184
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 199
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560 262
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 201
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 224
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 245
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560 378
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 231
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2560 422
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2560 254
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 253
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 270
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 265
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 291
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2560 303
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 276
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 293
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559 297
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2559 322
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2559 286
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 296
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 284
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559 287
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 312
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559 309
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559 288
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 295
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 359
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 346
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2559 366
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559 374
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 384
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 367
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2559 333
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 353
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 453
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558 409
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 397
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16ิ พฤศจิกายน 2558 431
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2558 388
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2558 411
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558 389
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558 423
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558 453
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558 369
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 599
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 621
ข้อมูล SSN DATA รพ.กุดบาก 503
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 493
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 589
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2558 796
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558 501
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 530
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2558 510
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 481
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 471
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2557 591
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 623
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 778
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2557 589
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2557 513
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557 838
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2557 536
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 535
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 540
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 568
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2557 816
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 704
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 557
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2557 583
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2557 560
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2557 534
ข้อมูล SSN DATA รพ.วานรนิวาส 523
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557 545
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 698
******โปรแกรม SSN DATA Version 1_4******* 776
ข้อมูล SSN DATA รพ.เจริญศิลป์ 543
ข้อมูล SSN DATA รพ.นิคมน้ำอูน 602
ข้อมูล SSN DATA รพ.บ้านม่วง 532
ข้อมูล SSN DATA รพ.พังโคน 567
ข้อมูล SSN DATA รพ.ส่องดาว 608
ข้อมูล SSN DATA รพ.อาจารย์ฝั่น 560
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 883
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 716
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2557 527