• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ข้อมูลประกันตน

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2562 72
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 61
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 56
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2562 57
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 119
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 127
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 121
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561 124
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2561 119
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 113
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 114
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561 121
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561 121
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 120
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2561 161
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2561 159
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 186
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2561 201
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 180
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 219
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560 281
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560 249
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 290
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 260
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 466
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2560 226
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 269
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560 315
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 267
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 283
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 306
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560 474
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 281
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2560 526
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2560 311
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 298
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 317
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 316
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 337
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2560 350
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 322
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 331
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559 339
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2559 364
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2559 326
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 337
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 328
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559 334
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 349
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559 354
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559 325
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 336
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 403
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 386
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2559 414
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559 416
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 419
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 407
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2559 377
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 387
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 494
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558 484
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 436
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16ิ พฤศจิกายน 2558 472
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2558 428
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2558 459
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558 428
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558 462
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558 490
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558 410
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 639
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 660
ข้อมูล SSN DATA รพ.กุดบาก 543
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 536
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 631
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2558 836
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558 542
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 571
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2558 553
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 521
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 511
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2557 631
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 673
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 820
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2557 630
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2557 551
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557 880
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2557 576
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 575
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 583
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 612
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2557 865
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 750
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 598
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2557 628
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2557 611
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2557 573
ข้อมูล SSN DATA รพ.วานรนิวาส 562
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557 582
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 738
******โปรแกรม SSN DATA Version 1_4******* 882
ข้อมูล SSN DATA รพ.เจริญศิลป์ 583
ข้อมูล SSN DATA รพ.นิคมน้ำอูน 647
ข้อมูล SSN DATA รพ.บ้านม่วง 570
ข้อมูล SSN DATA รพ.พังโคน 611
ข้อมูล SSN DATA รพ.ส่องดาว 657
ข้อมูล SSN DATA รพ.อาจารย์ฝั่น 602
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 928
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 755
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2557 567