• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ข้อมูลประกันตน

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2561 51
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2561 47
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 59
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2561 77
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 63
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 99
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560 128
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560 121
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 136
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 136
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 271
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2560 119
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 137
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560 159
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 137
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 164
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 172
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560 284
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 167
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2560 329
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2560 189
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 184
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 190
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 204
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 224
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2560 230
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 208
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 231
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559 230
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2559 226
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2559 221
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 235
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 221
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559 235
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 238
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559 232
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559 229
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 227
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 290
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 275
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2559 311
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559 315
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 328
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 313
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2559 277
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 306
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 384
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558 340
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 341
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16ิ พฤศจิกายน 2558 349
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2558 309
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2558 347
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558 312
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558 323
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558 394
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558 311
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 526
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 554
ข้อมูล SSN DATA รพ.กุดบาก 430
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 420
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 524
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2558 731
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558 436
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 437
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2558 441
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 416
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 398
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2557 514
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 547
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 708
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2557 480
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2557 451
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557 775
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2557 474
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 475
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 472
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 487
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2557 743
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 626
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 479
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2557 515
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2557 483
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2557 464
ข้อมูล SSN DATA รพ.วานรนิวาส 460
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557 476
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 637
******โปรแกรม SSN DATA Version 1_4******* 676
ข้อมูล SSN DATA รพ.เจริญศิลป์ 475
ข้อมูล SSN DATA รพ.นิคมน้ำอูน 514
ข้อมูล SSN DATA รพ.บ้านม่วง 467
ข้อมูล SSN DATA รพ.พังโคน 488
ข้อมูล SSN DATA รพ.ส่องดาว 543
ข้อมูล SSN DATA รพ.อาจารย์ฝั่น 493
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 804
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 643
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2557 461