• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ข้อมูลประกันตน

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 38
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 39
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 40
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561 38
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2561 38
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 36
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 35
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561 42
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561 46
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 43
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2561 83
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2561 86
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 92
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2561 108
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 102
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 141
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560 178
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560 159
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 204
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 181
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 342
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2560 165
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 179
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560 241
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 177
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 202
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 221
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560 352
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 210
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2560 394
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2560 233
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 229
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 251
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 244
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 269
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2560 280
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 255
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 275
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559 279
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2559 300
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2559 265
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 277
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 265
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559 269
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 294
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559 291
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559 269
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 278
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 339
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 325
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2559 348
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559 354
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 366
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 348
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2559 318
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 336
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 430
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558 383
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 377
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16ิ พฤศจิกายน 2558 411
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2558 365
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2558 389
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558 368
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558 401
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558 432
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558 348
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 577
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 599
ข้อมูล SSN DATA รพ.กุดบาก 482
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 471
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 565
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2558 774
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558 478
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 506
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2558 487
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 456
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 443
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2557 570
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 600
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 758
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2557 567
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2557 494
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557 817
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2557 516
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 514
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 515
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 535
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2557 786
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 681
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 528
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2557 559
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2557 539
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2557 511
ข้อมูล SSN DATA รพ.วานรนิวาส 502
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557 523
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 676
******โปรแกรม SSN DATA Version 1_4******* 744
ข้อมูล SSN DATA รพ.เจริญศิลป์ 519
ข้อมูล SSN DATA รพ.นิคมน้ำอูน 580
ข้อมูล SSN DATA รพ.บ้านม่วง 506
ข้อมูล SSN DATA รพ.พังโคน 543
ข้อมูล SSN DATA รพ.ส่องดาว 585
ข้อมูล SSN DATA รพ.อาจารย์ฝั่น 539
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 858
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 693
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2557 507