• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ข้อมูลประกันตน

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2561 27
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2561 31
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 40
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2561 57
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 46
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 69
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560 94
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560 91
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 105
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 109
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 224
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2560 95
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 112
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560 120
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 115
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 133
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 146
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560 234
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 135
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2560 280
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2560 143
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 154
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 159
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 177
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 200
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2560 197
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 182
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 203
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559 202
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2559 198
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2559 198
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 198
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 193
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559 212
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 204
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559 201
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559 201
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 201
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 264
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 248
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2559 283
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559 287
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 299
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 283
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2559 252
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 282
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 354
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558 314
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 312
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16ิ พฤศจิกายน 2558 303
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2558 287
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2558 318
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558 284
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558 298
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558 372
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558 285
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 504
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 529
ข้อมูล SSN DATA รพ.กุดบาก 405
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 394
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 497
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2558 681
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558 414
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 410
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2558 410
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 394
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 375
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2557 483
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 519
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 687
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2557 455
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2557 428
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557 750
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2557 450
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 445
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 448
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 460
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2557 713
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 604
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 452
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2557 489
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2557 452
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2557 444
ข้อมูล SSN DATA รพ.วานรนิวาส 435
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557 452
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 614
******โปรแกรม SSN DATA Version 1_4******* 617
ข้อมูล SSN DATA รพ.เจริญศิลป์ 447
ข้อมูล SSN DATA รพ.นิคมน้ำอูน 487
ข้อมูล SSN DATA รพ.บ้านม่วง 442
ข้อมูล SSN DATA รพ.พังโคน 436
ข้อมูล SSN DATA รพ.ส่องดาว 516
ข้อมูล SSN DATA รพ.อาจารย์ฝั่น 473
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 777
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 622
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2557 432