• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ข้อมูลประกันตน

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 4
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560 19
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560 23
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 26
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 46
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 117
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2560 35
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 51
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560 59
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 58
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 74
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 87
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560 134
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 76
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2560 182
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2560 90
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 96
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 102
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 120
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 138
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2560 139
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 128
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 145
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559 147
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2559 141
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2559 143
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 146
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 143
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559 159
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 148
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559 142
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559 145
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 145
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 211
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 193
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2559 225
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559 230
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 245
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 228
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2559 197
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 227
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 305
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558 254
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 261
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16ิ พฤศจิกายน 2558 251
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2558 236
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2558 257
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558 232
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558 243
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558 319
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558 230
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 448
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 477
ข้อมูล SSN DATA รพ.กุดบาก 347
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 337
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 440
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2558 624
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558 360
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 356
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2558 356
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 342
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 321
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2557 427
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 457
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 634
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2557 403
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2557 382
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557 691
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2557 392
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 390
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 393
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 404
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2557 655
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 546
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 392
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2557 428
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2557 399
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2557 389
ข้อมูล SSN DATA รพ.วานรนิวาส 380
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557 399
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 561
******โปรแกรม SSN DATA Version 1_4******* 508
ข้อมูล SSN DATA รพ.เจริญศิลป์ 387
ข้อมูล SSN DATA รพ.นิคมน้ำอูน 429
ข้อมูล SSN DATA รพ.บ้านม่วง 382
ข้อมูล SSN DATA รพ.พังโคน 382
ข้อมูล SSN DATA รพ.ส่องดาว 458
ข้อมูล SSN DATA รพ.อาจารย์ฝั่น 417
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 719
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 571
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2557 380