• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ข้อมูลประกันตน

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2561 3
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2561 18
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 27
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2561 45
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 34
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 54
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560 73
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560 75
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 85
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 97
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 193
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2560 81
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 96
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560 105
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 102
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 117
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 131
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560 205
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 122
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2560 250
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2560 129
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 137
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 142
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 162
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 183
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2560 183
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 168
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 185
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559 187
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2559 182
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2559 183
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 185
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 180
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559 198
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 188
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559 184
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559 185
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 188
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 249
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 233
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2559 269
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559 272
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 284
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 268
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2559 237
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 266
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 341
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558 299
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 298
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16ิ พฤศจิกายน 2558 289
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2558 273
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2558 302
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558 270
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558 282
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558 359
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558 270
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 487
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 513
ข้อมูล SSN DATA รพ.กุดบาก 391
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 376
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 482
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2558 667
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558 399
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 395
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2558 395
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 381
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 357
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2557 467
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 504
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 673
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2557 440
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2557 416
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557 735
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2557 433
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 429
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 431
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 445
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2557 697
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 587
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 435
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2557 473
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2557 438
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2557 428
ข้อมูล SSN DATA รพ.วานรนิวาส 420
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557 436
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 599
******โปรแกรม SSN DATA Version 1_4******* 582
ข้อมูล SSN DATA รพ.เจริญศิลป์ 433
ข้อมูล SSN DATA รพ.นิคมน้ำอูน 469
ข้อมูล SSN DATA รพ.บ้านม่วง 423
ข้อมูล SSN DATA รพ.พังโคน 424
ข้อมูล SSN DATA รพ.ส่องดาว 500
ข้อมูล SSN DATA รพ.อาจารย์ฝั่น 456
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 761
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 608
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2557 419