• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ข้อมูลประกันตน

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2562 44
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 46
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 37
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2562 36
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 105
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 108
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 107
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561 107
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2561 102
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 97
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 104
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561 107
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561 106
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 108
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2561 144
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2561 143
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 164
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2561 182
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 165
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 207
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560 260
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560 233
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 274
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 243
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 439
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2560 216
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 245
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560 301
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 248
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 269
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 289
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560 442
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 268
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2560 493
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2560 299
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 288
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 305
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 305
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 326
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2560 338
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 309
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 321
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559 326
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2559 354
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2559 314
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 325
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 316
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559 325
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 341
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559 342
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559 317
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 326
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 392
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 377
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2559 403
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559 404
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 411
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 399
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2559 366
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 380
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 486
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558 460
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 426
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16ิ พฤศจิกายน 2558 463
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2558 422
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2558 450
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558 421
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558 455
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558 481
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558 402
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 631
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 654
ข้อมูล SSN DATA รพ.กุดบาก 535
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 525
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 624
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2558 829
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558 535
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 563
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2558 545
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 515
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 503
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2557 625
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 659
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 810
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2557 622
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2557 543
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557 870
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2557 568
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 568
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 577
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 603
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2557 852
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 739
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 591
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2557 618
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2557 593
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2557 565
ข้อมูล SSN DATA รพ.วานรนิวาส 554
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557 576
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 731
******โปรแกรม SSN DATA Version 1_4******* 853
ข้อมูล SSN DATA รพ.เจริญศิลป์ 575
ข้อมูล SSN DATA รพ.นิคมน้ำอูน 638
ข้อมูล SSN DATA รพ.บ้านม่วง 563
ข้อมูล SSN DATA รพ.พังโคน 603
ข้อมูล SSN DATA รพ.ส่องดาว 644
ข้อมูล SSN DATA รพ.อาจารย์ฝั่น 595
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 918
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 748
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2557 561