• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ข้อมูลประกันตน

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 10
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 12
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 10
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561 12
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2561 12
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 11
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 9
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561 14
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561 15
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 16
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2561 58
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2561 54
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 71
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2561 87
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 73
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 115
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560 152
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560 136
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 169
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 152
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 302
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2560 140
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 149
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560 205
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 154
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 177
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 190
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560 313
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 182
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2560 355
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2560 207
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 206
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 217
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 220
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 247
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2560 256
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 230
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 253
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559 255
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2559 272
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2559 239
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 255
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 242
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559 247
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 272
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559 267
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559 247
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 253
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 312
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 301
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2559 327
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559 333
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 345
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 329
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2559 296
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 316
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 405
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558 352
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 353
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16ิ พฤศจิกายน 2558 378
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2558 331
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2558 362
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558 345
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558 378
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558 412
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558 327
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 550
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 575
ข้อมูล SSN DATA รพ.กุดบาก 460
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 442
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 538
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2558 752
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558 456
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 477
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2558 463
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 428
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 420
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2557 547
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 572
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 733
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2557 512
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2557 474
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557 794
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2557 489
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 487
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 488
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 510
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2557 758
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 643
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 498
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2557 536
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2557 507
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2557 483
ข้อมูล SSN DATA รพ.วานรนิวาส 479
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557 500
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 656
******โปรแกรม SSN DATA Version 1_4******* 710
ข้อมูล SSN DATA รพ.เจริญศิลป์ 499
ข้อมูล SSN DATA รพ.นิคมน้ำอูน 545
ข้อมูล SSN DATA รพ.บ้านม่วง 484
ข้อมูล SSN DATA รพ.พังโคน 504
ข้อมูล SSN DATA รพ.ส่องดาว 562
ข้อมูล SSN DATA รพ.อาจารย์ฝั่น 509
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 825
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 669
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2557 482