• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ข้อมูลประกันตน

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2562 28
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 27
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 24
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2562 24
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 91
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 93
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 93
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561 92
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2561 88
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 83
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 88
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561 93
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561 94
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 92
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2561 131
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2561 132
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 144
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2561 164
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 154
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 191
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560 244
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560 215
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 261
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 230
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 411
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2560 206
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 227
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560 291
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 232
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 254
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 273
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560 418
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 256
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2560 464
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2560 283
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 281
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 294
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 292
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 316
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2560 324
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 302
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 314
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559 319
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2559 344
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2559 307
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 318
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 305
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559 309
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 334
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559 328
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559 307
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 313
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 379
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 365
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2559 388
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559 393
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 403
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 387
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2559 351
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 373
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 474
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558 433
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 416
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16ิ พฤศจิกายน 2558 453
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2558 410
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2558 437
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558 410
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558 444
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558 474
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558 393
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 622
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 644
ข้อมูล SSN DATA รพ.กุดบาก 525
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 513
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 612
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2558 817
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558 524
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 553
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มกราคม 2558 534
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 504
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 493
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2557 614
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 648
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 799
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2557 612
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กันยายน 2557 534
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557 860
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2557 557
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 557
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 565
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 593
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2557 839
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 725
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 580
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2557 606
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 เมษายน 2557 581
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 เมษายน 2557 555
ข้อมูล SSN DATA รพ.วานรนิวาส 543
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557 566
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557 719
******โปรแกรม SSN DATA Version 1_4******* 813
ข้อมูล SSN DATA รพ.เจริญศิลป์ 566
ข้อมูล SSN DATA รพ.นิคมน้ำอูน 626
ข้อมูล SSN DATA รพ.บ้านม่วง 553
ข้อมูล SSN DATA รพ.พังโคน 590
ข้อมูล SSN DATA รพ.ส่องดาว 634
ข้อมูล SSN DATA รพ.อาจารย์ฝั่น 581
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 909
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 738
ข้อมูลประกันตนประจำวันที่ 16 มกราคม 2557 549