• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

เลือกปีงบประมาณ ประเภท

ผลงานและนวัตกรรมโรงพยาบาล

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
การพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย COPD ในโรงพยาบาล 2555 3663
การให้ความรู้ผู้ป่วยรับยาวาร์ฟารินและผู้ดูแลที่บ้านที่บ้านตามโครงการ Admit Home 2555 2518
การพัฒนาเครื่องมือช่วยคำนวณขนาดยาในเด็ก (Kids can) 2555 4109
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2555 2357
การตรวจนับกับการหมุนเวียนชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อ 2555 1913
การพัฒนาการจัดเตรียมและการจ่ายวัสดุเบิก 2555 1301
การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยกระเป๋าต่อชีวิต 2555 1872
ง่ายต่อการค้นหา 2555 1646
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 2555 2031
การพัฒนาระบบการนัด Colonoscopy 2556 1285
การพัฒนาระบบงาน EACC 2555 1826
ขวด 3 ส 2555 3829
ชื่อผลงาน CQI Sawang Rolling ท่อน้ำไล่ฝ้า 2555 1410
การพัฒนากล่องเก็บวัสดุในรถฉีดยา 2555 3375
ต้อบสมุนไพรนายฮ้อยทมิฬ 2555 1875
นวัตกรรมกล่องฟิล์ม 2555 2085
นวัตกรรมตระกร้าเจาะ DTX 2555 5364
นวัตกรรม cuff pressure รพร 2555 3380
นวัตกรรม หมอนชวนฝัน 2555 4195
บัตรคิว Big Number 2555 2525
ไม้พายขจัดรอยยับ 2555 2515
รูไผ่ ใส่ดี ใช้ดี 2555 2141
เรื่องเล่าจากชาว ไอ ซี ยู 2555 1535
สื่อสารแทนใจ 2555 1931
หมุนเวียนใช้งาน ทนทานใช้ดี 2556 2058
อุปกรณ์ให้อาหารทางสายยาง FEED FOR YOU 2555 6669
อุปกรณ์ป้องกัน การดึงท่อช่วยหายใจ 2555 9488
รูปแบบการลดภาวะโลกรอนและความพึงพอใจต$อการผลิต 2556 1678
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2556 2468
admit home ward of warfarin 2556 2288
อย.น้อย 2556 2158
พิการ 2556 1196
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง 2556 4128
กรวยช่วยอำนวยความสะดวก 2556 1779
การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองSMBG 2556 2626
ผลงานป้องกันฆ่าตัวตาย 2556 1270
พัฒนาระบบการบริหารยาของผู้ป่วยตึก ผกากรอง 2556 2058
เครื่องชังน้ำหนักมหัศจรรย์ 2556 1933
ทีที ทีเด็ด 2556 1912
ถุงมือ EKG 2556 6439
นวัตกรรมผ้าอ้อมซักได้ 2556 3190
นวัตกรรม แม่แบบปาสเตอร์ติดท่อช่วยหายใจ 2556 3480
นวัตกรรมถุงทรายบริหารกล้ามเนื้อ 2556 6157
การพัฒนาคลินิกไทรอยด์ 2556 3352
นวัตกรรมเบาะรองนั่งลดปวด 2556 4577
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สาธารณสุขน้ำหมักชีวภาพ 2556 1414
สติ๊กเกอร์เตือนขนาดยา 2556 3535
หนอนช่วยพยุงสายสบายใจเรา 2556 3277
หมอนรองไหล่ช่วยชีวิต 2556 2808
Alvarado Oh! สุดยอด 2557 4073
แนวทางการดูแลมารดาและทารกเพื่อลดอุบัติการณ์ตัวเหลืองในทารกแรกเกิดตึกพวงชมพู 2557 5362
แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นแบบ Focus Charting 2557 3638
พัฒนาการดูแลและวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2557 4528
กล่องลดสูญเปล่า เราเช็ดมือ 2557 2755
ถูกชื่อถูกคน ER 2557 2557 4160
เสี่ยงของมีคมไร้โรค 2557 2403
ตารางเที่ยงตรง 2557 2920
พัฒนารูปแบบการรับ- ส่งเวรตึกพุทธรักษา 2557 5060
One stop service ทารกตัวเหลือง 2557 1536
เอี๊ยมนี้มีความรู้ 2557 2420
ปลอกนิรภัย 2557 3220
การพัฒนาระบบการจัดเก็บความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องผ่าตัดและวิสัญญี 2557 1845
Back up confirm 2557 1638
เกี๊ยว Tonsil 2557 1732
ผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 2557 2945
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2557 15653
การศึกษาผลของการใช้ยาพอกรักษาอาการท้องมาน 2557 2658
ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 2557 5247