• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

เลือกปีงบประมาณ ประเภท

ผลงานและนวัตกรรมโรงพยาบาล

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
การพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย COPD ในโรงพยาบาล 2555 3212
การให้ความรู้ผู้ป่วยรับยาวาร์ฟารินและผู้ดูแลที่บ้านที่บ้านตามโครงการ Admit Home 2555 2232
การพัฒนาเครื่องมือช่วยคำนวณขนาดยาในเด็ก (Kids can) 2555 3580
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2555 2086
การตรวจนับกับการหมุนเวียนชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อ 2555 1556
การพัฒนาการจัดเตรียมและการจ่ายวัสดุเบิก 2555 1022
การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยกระเป๋าต่อชีวิต 2555 1579
ง่ายต่อการค้นหา 2555 1351
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 2555 1663
การพัฒนาระบบการนัด Colonoscopy 2556 1033
การพัฒนาระบบงาน EACC 2555 1581
ขวด 3 ส 2555 3490
ชื่อผลงาน CQI Sawang Rolling ท่อน้ำไล่ฝ้า 2555 1147
การพัฒนากล่องเก็บวัสดุในรถฉีดยา 2555 2967
ต้อบสมุนไพรนายฮ้อยทมิฬ 2555 1595
นวัตกรรมกล่องฟิล์ม 2555 1776
นวัตกรรมตระกร้าเจาะ DTX 2555 4819
นวัตกรรม cuff pressure รพร 2555 2938
นวัตกรรม หมอนชวนฝัน 2555 3818
บัตรคิว Big Number 2555 2228
ไม้พายขจัดรอยยับ 2555 2153
รูไผ่ ใส่ดี ใช้ดี 2555 1911
เรื่องเล่าจากชาว ไอ ซี ยู 2555 1280
สื่อสารแทนใจ 2555 1692
หมุนเวียนใช้งาน ทนทานใช้ดี 2556 1804
อุปกรณ์ให้อาหารทางสายยาง FEED FOR YOU 2555 6259
อุปกรณ์ป้องกัน การดึงท่อช่วยหายใจ 2555 9150
รูปแบบการลดภาวะโลกรอนและความพึงพอใจต$อการผลิต 2556 1439
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2556 2226
admit home ward of warfarin 2556 2045
อย.น้อย 2556 1925
พิการ 2556 972
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง 2556 3876
กรวยช่วยอำนวยความสะดวก 2556 1525
การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองSMBG 2556 2360
ผลงานป้องกันฆ่าตัวตาย 2556 976
พัฒนาระบบการบริหารยาของผู้ป่วยตึก ผกากรอง 2556 1829
เครื่องชังน้ำหนักมหัศจรรย์ 2556 1677
ทีที ทีเด็ด 2556 1699
ถุงมือ EKG 2556 5855
นวัตกรรมผ้าอ้อมซักได้ 2556 2956
นวัตกรรม แม่แบบปาสเตอร์ติดท่อช่วยหายใจ 2556 3130
นวัตกรรมถุงทรายบริหารกล้ามเนื้อ 2556 5917
การพัฒนาคลินิกไทรอยด์ 2556 3151
นวัตกรรมเบาะรองนั่งลดปวด 2556 4323
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สาธารณสุขน้ำหมักชีวภาพ 2556 1063
สติ๊กเกอร์เตือนขนาดยา 2556 3150
หนอนช่วยพยุงสายสบายใจเรา 2556 3040
หมอนรองไหล่ช่วยชีวิต 2556 2566
Alvarado Oh! สุดยอด 2557 3760
แนวทางการดูแลมารดาและทารกเพื่อลดอุบัติการณ์ตัวเหลืองในทารกแรกเกิดตึกพวงชมพู 2557 5099
แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นแบบ Focus Charting 2557 3202
พัฒนาการดูแลและวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2557 4107
กล่องลดสูญเปล่า เราเช็ดมือ 2557 2406
ถูกชื่อถูกคน ER 2557 2557 3836
เสี่ยงของมีคมไร้โรค 2557 2094
ตารางเที่ยงตรง 2557 2666
พัฒนารูปแบบการรับ- ส่งเวรตึกพุทธรักษา 2557 4783
One stop service ทารกตัวเหลือง 2557 1251
เอี๊ยมนี้มีความรู้ 2557 2092
ปลอกนิรภัย 2557 2925
การพัฒนาระบบการจัดเก็บความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องผ่าตัดและวิสัญญี 2557 1569
Back up confirm 2557 1347
เกี๊ยว Tonsil 2557 1459
ผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 2557 2695
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2557 15225
การศึกษาผลของการใช้ยาพอกรักษาอาการท้องมาน 2557 2376
ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 2557 4913