• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

เลือกปีงบประมาณ ประเภท

ผลงานและนวัตกรรมโรงพยาบาล

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
การพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย COPD ในโรงพยาบาล 2555 3049
การให้ความรู้ผู้ป่วยรับยาวาร์ฟารินและผู้ดูแลที่บ้านที่บ้านตามโครงการ Admit Home 2555 2139
การพัฒนาเครื่องมือช่วยคำนวณขนาดยาในเด็ก (Kids can) 2555 3416
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2555 2001
การตรวจนับกับการหมุนเวียนชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อ 2555 1447
การพัฒนาการจัดเตรียมและการจ่ายวัสดุเบิก 2555 954
การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยกระเป๋าต่อชีวิต 2555 1491
ง่ายต่อการค้นหา 2555 1276
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 2555 1556
การพัฒนาระบบการนัด Colonoscopy 2556 951
การพัฒนาระบบงาน EACC 2555 1494
ขวด 3 ส 2555 3350
ชื่อผลงาน CQI Sawang Rolling ท่อน้ำไล่ฝ้า 2555 1085
การพัฒนากล่องเก็บวัสดุในรถฉีดยา 2555 2813
ต้อบสมุนไพรนายฮ้อยทมิฬ 2555 1503
นวัตกรรมกล่องฟิล์ม 2555 1701
นวัตกรรมตระกร้าเจาะ DTX 2555 4658
นวัตกรรม cuff pressure รพร 2555 2798
นวัตกรรม หมอนชวนฝัน 2555 3697
บัตรคิว Big Number 2555 2140
ไม้พายขจัดรอยยับ 2555 2048
รูไผ่ ใส่ดี ใช้ดี 2555 1834
เรื่องเล่าจากชาว ไอ ซี ยู 2555 1212
สื่อสารแทนใจ 2555 1612
หมุนเวียนใช้งาน ทนทานใช้ดี 2556 1730
อุปกรณ์ให้อาหารทางสายยาง FEED FOR YOU 2555 6103
อุปกรณ์ป้องกัน การดึงท่อช่วยหายใจ 2555 9019
รูปแบบการลดภาวะโลกรอนและความพึงพอใจต$อการผลิต 2556 1293
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2556 2133
admit home ward of warfarin 2556 1977
อย.น้อย 2556 1836
พิการ 2556 901
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง 2556 3803
กรวยช่วยอำนวยความสะดวก 2556 1462
การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองSMBG 2556 2269
ผลงานป้องกันฆ่าตัวตาย 2556 898
พัฒนาระบบการบริหารยาของผู้ป่วยตึก ผกากรอง 2556 1765
เครื่องชังน้ำหนักมหัศจรรย์ 2556 1608
ทีที ทีเด็ด 2556 1629
ถุงมือ EKG 2556 5579
นวัตกรรมผ้าอ้อมซักได้ 2556 2833
นวัตกรรม แม่แบบปาสเตอร์ติดท่อช่วยหายใจ 2556 3015
นวัตกรรมถุงทรายบริหารกล้ามเนื้อ 2556 5804
การพัฒนาคลินิกไทรอยด์ 2556 3077
นวัตกรรมเบาะรองนั่งลดปวด 2556 4227
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สาธารณสุขน้ำหมักชีวภาพ 2556 965
สติ๊กเกอร์เตือนขนาดยา 2556 3025
หนอนช่วยพยุงสายสบายใจเรา 2556 2957
หมอนรองไหล่ช่วยชีวิต 2556 2481
Alvarado Oh! สุดยอด 2557 3640
แนวทางการดูแลมารดาและทารกเพื่อลดอุบัติการณ์ตัวเหลืองในทารกแรกเกิดตึกพวงชมพู 2557 4959
แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นแบบ Focus Charting 2557 3057
พัฒนาการดูแลและวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2557 3940
กล่องลดสูญเปล่า เราเช็ดมือ 2557 2298
ถูกชื่อถูกคน ER 2557 2557 3708
เสี่ยงของมีคมไร้โรค 2557 2022
ตารางเที่ยงตรง 2557 2561
พัฒนารูปแบบการรับ- ส่งเวรตึกพุทธรักษา 2557 4694
One stop service ทารกตัวเหลือง 2557 1169
เอี๊ยมนี้มีความรู้ 2557 2007
ปลอกนิรภัย 2557 2826
การพัฒนาระบบการจัดเก็บความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องผ่าตัดและวิสัญญี 2557 1481
Back up confirm 2557 1274
เกี๊ยว Tonsil 2557 1369
ผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 2557 2620
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2557 15077
การศึกษาผลของการใช้ยาพอกรักษาอาการท้องมาน 2557 2281
ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 2557 4786