• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

เลือกปีงบประมาณ ประเภท

ผลงานและนวัตกรรมโรงพยาบาล

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
การพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย COPD ในโรงพยาบาล 2555 3475
การให้ความรู้ผู้ป่วยรับยาวาร์ฟารินและผู้ดูแลที่บ้านที่บ้านตามโครงการ Admit Home 2555 2410
การพัฒนาเครื่องมือช่วยคำนวณขนาดยาในเด็ก (Kids can) 2555 3932
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2555 2245
การตรวจนับกับการหมุนเวียนชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อ 2555 1772
การพัฒนาการจัดเตรียมและการจ่ายวัสดุเบิก 2555 1186
การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยกระเป๋าต่อชีวิต 2555 1738
ง่ายต่อการค้นหา 2555 1522
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 2555 1882
การพัฒนาระบบการนัด Colonoscopy 2556 1186
การพัฒนาระบบงาน EACC 2555 1726
ขวด 3 ส 2555 3697
ชื่อผลงาน CQI Sawang Rolling ท่อน้ำไล่ฝ้า 2555 1314
การพัฒนากล่องเก็บวัสดุในรถฉีดยา 2555 3213
ต้อบสมุนไพรนายฮ้อยทมิฬ 2555 1782
นวัตกรรมกล่องฟิล์ม 2555 1959
นวัตกรรมตระกร้าเจาะ DTX 2555 5170
นวัตกรรม cuff pressure รพร 2555 3210
นวัตกรรม หมอนชวนฝัน 2555 4069
บัตรคิว Big Number 2555 2412
ไม้พายขจัดรอยยับ 2555 2373
รูไผ่ ใส่ดี ใช้ดี 2555 2053
เรื่องเล่าจากชาว ไอ ซี ยู 2555 1431
สื่อสารแทนใจ 2555 1840
หมุนเวียนใช้งาน ทนทานใช้ดี 2556 1960
อุปกรณ์ให้อาหารทางสายยาง FEED FOR YOU 2555 6511
อุปกรณ์ป้องกัน การดึงท่อช่วยหายใจ 2555 9340
รูปแบบการลดภาวะโลกรอนและความพึงพอใจต$อการผลิต 2556 1589
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2556 2375
admit home ward of warfarin 2556 2202
อย.น้อย 2556 2073
พิการ 2556 1105
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง 2556 4036
กรวยช่วยอำนวยความสะดวก 2556 1678
การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองSMBG 2556 2531
ผลงานป้องกันฆ่าตัวตาย 2556 1158
พัฒนาระบบการบริหารยาของผู้ป่วยตึก ผกากรอง 2556 1968
เครื่องชังน้ำหนักมหัศจรรย์ 2556 1846
ทีที ทีเด็ด 2556 1832
ถุงมือ EKG 2556 6311
นวัตกรรมผ้าอ้อมซักได้ 2556 3115
นวัตกรรม แม่แบบปาสเตอร์ติดท่อช่วยหายใจ 2556 3361
นวัตกรรมถุงทรายบริหารกล้ามเนื้อ 2556 6059
การพัฒนาคลินิกไทรอยด์ 2556 3282
นวัตกรรมเบาะรองนั่งลดปวด 2556 4491
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สาธารณสุขน้ำหมักชีวภาพ 2556 1303
สติ๊กเกอร์เตือนขนาดยา 2556 3387
หนอนช่วยพยุงสายสบายใจเรา 2556 3185
หมอนรองไหล่ช่วยชีวิต 2556 2713
Alvarado Oh! สุดยอด 2557 3941
แนวทางการดูแลมารดาและทารกเพื่อลดอุบัติการณ์ตัวเหลืองในทารกแรกเกิดตึกพวงชมพู 2557 5255
แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นแบบ Focus Charting 2557 3466
พัฒนาการดูแลและวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2557 4356
กล่องลดสูญเปล่า เราเช็ดมือ 2557 2617
ถูกชื่อถูกคน ER 2557 2557 4040
เสี่ยงของมีคมไร้โรค 2557 2291
ตารางเที่ยงตรง 2557 2828
พัฒนารูปแบบการรับ- ส่งเวรตึกพุทธรักษา 2557 4963
One stop service ทารกตัวเหลือง 2557 1423
เอี๊ยมนี้มีความรู้ 2557 2324
ปลอกนิรภัย 2557 3103
การพัฒนาระบบการจัดเก็บความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องผ่าตัดและวิสัญญี 2557 1739
Back up confirm 2557 1539
เกี๊ยว Tonsil 2557 1626
ผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 2557 2848
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2557 15480
การศึกษาผลของการใช้ยาพอกรักษาอาการท้องมาน 2557 2553
ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 2557 5132