• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

เลือกปีงบประมาณ ประเภท

ผลงานและนวัตกรรมโรงพยาบาล

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
การพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย COPD ในโรงพยาบาล 2555 3406
การให้ความรู้ผู้ป่วยรับยาวาร์ฟารินและผู้ดูแลที่บ้านที่บ้านตามโครงการ Admit Home 2555 2359
การพัฒนาเครื่องมือช่วยคำนวณขนาดยาในเด็ก (Kids can) 2555 3838
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2555 2189
การตรวจนับกับการหมุนเวียนชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อ 2555 1690
การพัฒนาการจัดเตรียมและการจ่ายวัสดุเบิก 2555 1128
การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยกระเป๋าต่อชีวิต 2555 1683
ง่ายต่อการค้นหา 2555 1466
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 2555 1817
การพัฒนาระบบการนัด Colonoscopy 2556 1135
การพัฒนาระบบงาน EACC 2555 1674
ขวด 3 ส 2555 3640
ชื่อผลงาน CQI Sawang Rolling ท่อน้ำไล่ฝ้า 2555 1253
การพัฒนากล่องเก็บวัสดุในรถฉีดยา 2555 3135
ต้อบสมุนไพรนายฮ้อยทมิฬ 2555 1726
นวัตกรรมกล่องฟิล์ม 2555 1897
นวัตกรรมตระกร้าเจาะ DTX 2555 5053
นวัตกรรม cuff pressure รพร 2555 3134
นวัตกรรม หมอนชวนฝัน 2555 4015
บัตรคิว Big Number 2555 2359
ไม้พายขจัดรอยยับ 2555 2306
รูไผ่ ใส่ดี ใช้ดี 2555 2011
เรื่องเล่าจากชาว ไอ ซี ยู 2555 1379
สื่อสารแทนใจ 2555 1794
หมุนเวียนใช้งาน ทนทานใช้ดี 2556 1910
อุปกรณ์ให้อาหารทางสายยาง FEED FOR YOU 2555 6439
อุปกรณ์ป้องกัน การดึงท่อช่วยหายใจ 2555 9287
รูปแบบการลดภาวะโลกรอนและความพึงพอใจต$อการผลิต 2556 1542
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2556 2320
admit home ward of warfarin 2556 2144
อย.น้อย 2556 2024
พิการ 2556 1066
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง 2556 3990
กรวยช่วยอำนวยความสะดวก 2556 1633
การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองSMBG 2556 2461
ผลงานป้องกันฆ่าตัวตาย 2556 1097
พัฒนาระบบการบริหารยาของผู้ป่วยตึก ผกากรอง 2556 1922
เครื่องชังน้ำหนักมหัศจรรย์ 2556 1782
ทีที ทีเด็ด 2556 1785
ถุงมือ EKG 2556 6258
นวัตกรรมผ้าอ้อมซักได้ 2556 3060
นวัตกรรม แม่แบบปาสเตอร์ติดท่อช่วยหายใจ 2556 3295
นวัตกรรมถุงทรายบริหารกล้ามเนื้อ 2556 6009
การพัฒนาคลินิกไทรอยด์ 2556 3243
นวัตกรรมเบาะรองนั่งลดปวด 2556 4442
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สาธารณสุขน้ำหมักชีวภาพ 2556 1239
สติ๊กเกอร์เตือนขนาดยา 2556 3315
หนอนช่วยพยุงสายสบายใจเรา 2556 3146
หมอนรองไหล่ช่วยชีวิต 2556 2666
Alvarado Oh! สุดยอด 2557 3884
แนวทางการดูแลมารดาและทารกเพื่อลดอุบัติการณ์ตัวเหลืองในทารกแรกเกิดตึกพวงชมพู 2557 5205
แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นแบบ Focus Charting 2557 3389
พัฒนาการดูแลและวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2557 4284
กล่องลดสูญเปล่า เราเช็ดมือ 2557 2545
ถูกชื่อถูกคน ER 2557 2557 3960
เสี่ยงของมีคมไร้โรค 2557 2220
ตารางเที่ยงตรง 2557 2771
พัฒนารูปแบบการรับ- ส่งเวรตึกพุทธรักษา 2557 4902
One stop service ทารกตัวเหลือง 2557 1370
เอี๊ยมนี้มีความรู้ 2557 2236
ปลอกนิรภัย 2557 3043
การพัฒนาระบบการจัดเก็บความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องผ่าตัดและวิสัญญี 2557 1680
Back up confirm 2557 1481
เกี๊ยว Tonsil 2557 1563
ผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 2557 2795
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2557 15398
การศึกษาผลของการใช้ยาพอกรักษาอาการท้องมาน 2557 2499
ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 2557 5060