• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

เลือกปีงบประมาณ ประเภท

ผลงานและนวัตกรรมโรงพยาบาล

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
การพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย COPD ในโรงพยาบาล 2555 3568
การให้ความรู้ผู้ป่วยรับยาวาร์ฟารินและผู้ดูแลที่บ้านที่บ้านตามโครงการ Admit Home 2555 2464
การพัฒนาเครื่องมือช่วยคำนวณขนาดยาในเด็ก (Kids can) 2555 4023
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2555 2302
การตรวจนับกับการหมุนเวียนชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อ 2555 1839
การพัฒนาการจัดเตรียมและการจ่ายวัสดุเบิก 2555 1244
การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยกระเป๋าต่อชีวิต 2555 1796
ง่ายต่อการค้นหา 2555 1585
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 2555 1941
การพัฒนาระบบการนัด Colonoscopy 2556 1233
การพัฒนาระบบงาน EACC 2555 1774
ขวด 3 ส 2555 3764
ชื่อผลงาน CQI Sawang Rolling ท่อน้ำไล่ฝ้า 2555 1357
การพัฒนากล่องเก็บวัสดุในรถฉีดยา 2555 3279
ต้อบสมุนไพรนายฮ้อยทมิฬ 2555 1830
นวัตกรรมกล่องฟิล์ม 2555 2013
นวัตกรรมตระกร้าเจาะ DTX 2555 5261
นวัตกรรม cuff pressure รพร 2555 3298
นวัตกรรม หมอนชวนฝัน 2555 4131
บัตรคิว Big Number 2555 2464
ไม้พายขจัดรอยยับ 2555 2439
รูไผ่ ใส่ดี ใช้ดี 2555 2096
เรื่องเล่าจากชาว ไอ ซี ยู 2555 1485
สื่อสารแทนใจ 2555 1887
หมุนเวียนใช้งาน ทนทานใช้ดี 2556 2005
อุปกรณ์ให้อาหารทางสายยาง FEED FOR YOU 2555 6580
อุปกรณ์ป้องกัน การดึงท่อช่วยหายใจ 2555 9412
รูปแบบการลดภาวะโลกรอนและความพึงพอใจต$อการผลิต 2556 1633
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2556 2419
admit home ward of warfarin 2556 2240
อย.น้อย 2556 2109
พิการ 2556 1147
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง 2556 4081
กรวยช่วยอำนวยความสะดวก 2556 1727
การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองSMBG 2556 2580
ผลงานป้องกันฆ่าตัวตาย 2556 1208
พัฒนาระบบการบริหารยาของผู้ป่วยตึก ผกากรอง 2556 2018
เครื่องชังน้ำหนักมหัศจรรย์ 2556 1891
ทีที ทีเด็ด 2556 1875
ถุงมือ EKG 2556 6384
นวัตกรรมผ้าอ้อมซักได้ 2556 3152
นวัตกรรม แม่แบบปาสเตอร์ติดท่อช่วยหายใจ 2556 3418
นวัตกรรมถุงทรายบริหารกล้ามเนื้อ 2556 6110
การพัฒนาคลินิกไทรอยด์ 2556 3317
นวัตกรรมเบาะรองนั่งลดปวด 2556 4538
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สาธารณสุขน้ำหมักชีวภาพ 2556 1352
สติ๊กเกอร์เตือนขนาดยา 2556 3451
หนอนช่วยพยุงสายสบายใจเรา 2556 3237
หมอนรองไหล่ช่วยชีวิต 2556 2765
Alvarado Oh! สุดยอด 2557 4008
แนวทางการดูแลมารดาและทารกเพื่อลดอุบัติการณ์ตัวเหลืองในทารกแรกเกิดตึกพวงชมพู 2557 5309
แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นแบบ Focus Charting 2557 3552
พัฒนาการดูแลและวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2557 4428
กล่องลดสูญเปล่า เราเช็ดมือ 2557 2682
ถูกชื่อถูกคน ER 2557 2557 4100
เสี่ยงของมีคมไร้โรค 2557 2347
ตารางเที่ยงตรง 2557 2877
พัฒนารูปแบบการรับ- ส่งเวรตึกพุทธรักษา 2557 5013
One stop service ทารกตัวเหลือง 2557 1474
เอี๊ยมนี้มีความรู้ 2557 2372
ปลอกนิรภัย 2557 3161
การพัฒนาระบบการจัดเก็บความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องผ่าตัดและวิสัญญี 2557 1792
Back up confirm 2557 1589
เกี๊ยว Tonsil 2557 1674
ผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 2557 2898
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2557 15564
การศึกษาผลของการใช้ยาพอกรักษาอาการท้องมาน 2557 2605
ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 2557 5189