• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

เลือกปีงบประมาณ ประเภท

ผลงานและนวัตกรรมโรงพยาบาล

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
การพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย COPD ในโรงพยาบาล 2555 3341
การให้ความรู้ผู้ป่วยรับยาวาร์ฟารินและผู้ดูแลที่บ้านที่บ้านตามโครงการ Admit Home 2555 2326
การพัฒนาเครื่องมือช่วยคำนวณขนาดยาในเด็ก (Kids can) 2555 3750
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2555 2165
การตรวจนับกับการหมุนเวียนชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อ 2555 1649
การพัฒนาการจัดเตรียมและการจ่ายวัสดุเบิก 2555 1100
การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยกระเป๋าต่อชีวิต 2555 1659
ง่ายต่อการค้นหา 2555 1432
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 2555 1775
การพัฒนาระบบการนัด Colonoscopy 2556 1104
การพัฒนาระบบงาน EACC 2555 1652
ขวด 3 ส 2555 3600
ชื่อผลงาน CQI Sawang Rolling ท่อน้ำไล่ฝ้า 2555 1214
การพัฒนากล่องเก็บวัสดุในรถฉีดยา 2555 3094
ต้อบสมุนไพรนายฮ้อยทมิฬ 2555 1691
นวัตกรรมกล่องฟิล์ม 2555 1853
นวัตกรรมตระกร้าเจาะ DTX 2555 4959
นวัตกรรม cuff pressure รพร 2555 3082
นวัตกรรม หมอนชวนฝัน 2555 3938
บัตรคิว Big Number 2555 2325
ไม้พายขจัดรอยยับ 2555 2262
รูไผ่ ใส่ดี ใช้ดี 2555 1985
เรื่องเล่าจากชาว ไอ ซี ยู 2555 1357
สื่อสารแทนใจ 2555 1763
หมุนเวียนใช้งาน ทนทานใช้ดี 2556 1882
อุปกรณ์ให้อาหารทางสายยาง FEED FOR YOU 2555 6383
อุปกรณ์ป้องกัน การดึงท่อช่วยหายใจ 2555 9246
รูปแบบการลดภาวะโลกรอนและความพึงพอใจต$อการผลิต 2556 1518
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2556 2295
admit home ward of warfarin 2556 2113
อย.น้อย 2556 2004
พิการ 2556 1033
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง 2556 3961
กรวยช่วยอำนวยความสะดวก 2556 1593
การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองSMBG 2556 2426
ผลงานป้องกันฆ่าตัวตาย 2556 1071
พัฒนาระบบการบริหารยาของผู้ป่วยตึก ผกากรอง 2556 1898
เครื่องชังน้ำหนักมหัศจรรย์ 2556 1745
ทีที ทีเด็ด 2556 1761
ถุงมือ EKG 2556 6225
นวัตกรรมผ้าอ้อมซักได้ 2556 3017
นวัตกรรม แม่แบบปาสเตอร์ติดท่อช่วยหายใจ 2556 3238
นวัตกรรมถุงทรายบริหารกล้ามเนื้อ 2556 5982
การพัฒนาคลินิกไทรอยด์ 2556 3216
นวัตกรรมเบาะรองนั่งลดปวด 2556 4402
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สาธารณสุขน้ำหมักชีวภาพ 2556 1168
สติ๊กเกอร์เตือนขนาดยา 2556 3261
หนอนช่วยพยุงสายสบายใจเรา 2556 3116
หมอนรองไหล่ช่วยชีวิต 2556 2645
Alvarado Oh! สุดยอด 2557 3852
แนวทางการดูแลมารดาและทารกเพื่อลดอุบัติการณ์ตัวเหลืองในทารกแรกเกิดตึกพวงชมพู 2557 5175
แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นแบบ Focus Charting 2557 3340
พัฒนาการดูแลและวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2557 4231
กล่องลดสูญเปล่า เราเช็ดมือ 2557 2500
ถูกชื่อถูกคน ER 2557 2557 3925
เสี่ยงของมีคมไร้โรค 2557 2178
ตารางเที่ยงตรง 2557 2743
พัฒนารูปแบบการรับ- ส่งเวรตึกพุทธรักษา 2557 4859
One stop service ทารกตัวเหลือง 2557 1333
เอี๊ยมนี้มีความรู้ 2557 2167
ปลอกนิรภัย 2557 3008
การพัฒนาระบบการจัดเก็บความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องผ่าตัดและวิสัญญี 2557 1653
Back up confirm 2557 1423
เกี๊ยว Tonsil 2557 1532
ผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 2557 2770
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2557 15340
การศึกษาผลของการใช้ยาพอกรักษาอาการท้องมาน 2557 2452
ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 2557 5010