• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

เลือกปีงบประมาณ ประเภท

ผลงานและนวัตกรรมโรงพยาบาล

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
การพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย COPD ในโรงพยาบาล 2555 3727
การให้ความรู้ผู้ป่วยรับยาวาร์ฟารินและผู้ดูแลที่บ้านที่บ้านตามโครงการ Admit Home 2555 2552
การพัฒนาเครื่องมือช่วยคำนวณขนาดยาในเด็ก (Kids can) 2555 4182
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2555 2398
การตรวจนับกับการหมุนเวียนชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อ 2555 1952
การพัฒนาการจัดเตรียมและการจ่ายวัสดุเบิก 2555 1334
การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยกระเป๋าต่อชีวิต 2555 1903
ง่ายต่อการค้นหา 2555 1688
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 2555 2081
การพัฒนาระบบการนัด Colonoscopy 2556 1315
การพัฒนาระบบงาน EACC 2555 1855
ขวด 3 ส 2555 3863
ชื่อผลงาน CQI Sawang Rolling ท่อน้ำไล่ฝ้า 2555 1440
การพัฒนากล่องเก็บวัสดุในรถฉีดยา 2555 3433
ต้อบสมุนไพรนายฮ้อยทมิฬ 2555 1905
นวัตกรรมกล่องฟิล์ม 2555 2120
นวัตกรรมตระกร้าเจาะ DTX 2555 5415
นวัตกรรม cuff pressure รพร 2555 3440
นวัตกรรม หมอนชวนฝัน 2555 4232
บัตรคิว Big Number 2555 2557
ไม้พายขจัดรอยยับ 2555 2561
รูไผ่ ใส่ดี ใช้ดี 2555 2176
เรื่องเล่าจากชาว ไอ ซี ยู 2555 1569
สื่อสารแทนใจ 2555 1968
หมุนเวียนใช้งาน ทนทานใช้ดี 2556 2089
อุปกรณ์ให้อาหารทางสายยาง FEED FOR YOU 2555 6724
อุปกรณ์ป้องกัน การดึงท่อช่วยหายใจ 2555 9531
รูปแบบการลดภาวะโลกรอนและความพึงพอใจต$อการผลิต 2556 1709
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2556 2502
admit home ward of warfarin 2556 2318
อย.น้อย 2556 2191
พิการ 2556 1226
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง 2556 4158
กรวยช่วยอำนวยความสะดวก 2556 1808
การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองSMBG 2556 2652
ผลงานป้องกันฆ่าตัวตาย 2556 1305
พัฒนาระบบการบริหารยาของผู้ป่วยตึก ผกากรอง 2556 2090
เครื่องชังน้ำหนักมหัศจรรย์ 2556 1959
ทีที ทีเด็ด 2556 1936
ถุงมือ EKG 2556 6478
นวัตกรรมผ้าอ้อมซักได้ 2556 3218
นวัตกรรม แม่แบบปาสเตอร์ติดท่อช่วยหายใจ 2556 3532
นวัตกรรมถุงทรายบริหารกล้ามเนื้อ 2556 6182
การพัฒนาคลินิกไทรอยด์ 2556 3378
นวัตกรรมเบาะรองนั่งลดปวด 2556 4603
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สาธารณสุขน้ำหมักชีวภาพ 2556 1459
สติ๊กเกอร์เตือนขนาดยา 2556 3575
หนอนช่วยพยุงสายสบายใจเรา 2556 3305
หมอนรองไหล่ช่วยชีวิต 2556 2836
Alvarado Oh! สุดยอด 2557 4113
แนวทางการดูแลมารดาและทารกเพื่อลดอุบัติการณ์ตัวเหลืองในทารกแรกเกิดตึกพวงชมพู 2557 5405
แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นแบบ Focus Charting 2557 3701
พัฒนาการดูแลและวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2557 4590
กล่องลดสูญเปล่า เราเช็ดมือ 2557 2808
ถูกชื่อถูกคน ER 2557 2557 4199
เสี่ยงของมีคมไร้โรค 2557 2434
ตารางเที่ยงตรง 2557 2953
พัฒนารูปแบบการรับ- ส่งเวรตึกพุทธรักษา 2557 5088
One stop service ทารกตัวเหลือง 2557 1569
เอี๊ยมนี้มีความรู้ 2557 2460
ปลอกนิรภัย 2557 3259
การพัฒนาระบบการจัดเก็บความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องผ่าตัดและวิสัญญี 2557 1876
Back up confirm 2557 1670
เกี๊ยว Tonsil 2557 1767
ผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 2557 2981
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2557 15712
การศึกษาผลของการใช้ยาพอกรักษาอาการท้องมาน 2557 2688
ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 2557 5287