• งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • งด ละ เลิก รับของขวัญปีใหม่
  • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
  • รับบริจาคโลหิต
  • Pic 3
  • Slide 2

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

เลือกปีงบประมาณ ประเภท

ผลงานและนวัตกรรมโรงพยาบาล

ไฟล์ ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
การพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย COPD ในโรงพยาบาล 2555 3268
การให้ความรู้ผู้ป่วยรับยาวาร์ฟารินและผู้ดูแลที่บ้านที่บ้านตามโครงการ Admit Home 2555 2268
การพัฒนาเครื่องมือช่วยคำนวณขนาดยาในเด็ก (Kids can) 2555 3669
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2555 2123
การตรวจนับกับการหมุนเวียนชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อ 2555 1599
การพัฒนาการจัดเตรียมและการจ่ายวัสดุเบิก 2555 1053
การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยกระเป๋าต่อชีวิต 2555 1607
ง่ายต่อการค้นหา 2555 1390
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 2555 1717
การพัฒนาระบบการนัด Colonoscopy 2556 1066
การพัฒนาระบบงาน EACC 2555 1613
ขวด 3 ส 2555 3534
ชื่อผลงาน CQI Sawang Rolling ท่อน้ำไล่ฝ้า 2555 1177
การพัฒนากล่องเก็บวัสดุในรถฉีดยา 2555 3022
ต้อบสมุนไพรนายฮ้อยทมิฬ 2555 1634
นวัตกรรมกล่องฟิล์ม 2555 1810
นวัตกรรมตระกร้าเจาะ DTX 2555 4879
นวัตกรรม cuff pressure รพร 2555 3002
นวัตกรรม หมอนชวนฝัน 2555 3866
บัตรคิว Big Number 2555 2267
ไม้พายขจัดรอยยับ 2555 2200
รูไผ่ ใส่ดี ใช้ดี 2555 1943
เรื่องเล่าจากชาว ไอ ซี ยู 2555 1313
สื่อสารแทนใจ 2555 1727
หมุนเวียนใช้งาน ทนทานใช้ดี 2556 1841
อุปกรณ์ให้อาหารทางสายยาง FEED FOR YOU 2555 6320
อุปกรณ์ป้องกัน การดึงท่อช่วยหายใจ 2555 9187
รูปแบบการลดภาวะโลกรอนและความพึงพอใจต$อการผลิต 2556 1474
การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันทารกน้ำหนักน้อย 2556 2254
admit home ward of warfarin 2556 2073
อย.น้อย 2556 1955
พิการ 2556 1000
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง 2556 3912
กรวยช่วยอำนวยความสะดวก 2556 1553
การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองSMBG 2556 2395
ผลงานป้องกันฆ่าตัวตาย 2556 1014
พัฒนาระบบการบริหารยาของผู้ป่วยตึก ผกากรอง 2556 1864
เครื่องชังน้ำหนักมหัศจรรย์ 2556 1710
ทีที ทีเด็ด 2556 1729
ถุงมือ EKG 2556 5942
นวัตกรรมผ้าอ้อมซักได้ 2556 2986
นวัตกรรม แม่แบบปาสเตอร์ติดท่อช่วยหายใจ 2556 3178
นวัตกรรมถุงทรายบริหารกล้ามเนื้อ 2556 5945
การพัฒนาคลินิกไทรอยด์ 2556 3181
นวัตกรรมเบาะรองนั่งลดปวด 2556 4356
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สาธารณสุขน้ำหมักชีวภาพ 2556 1108
สติ๊กเกอร์เตือนขนาดยา 2556 3201
หนอนช่วยพยุงสายสบายใจเรา 2556 3066
หมอนรองไหล่ช่วยชีวิต 2556 2595
Alvarado Oh! สุดยอด 2557 3800
แนวทางการดูแลมารดาและทารกเพื่อลดอุบัติการณ์ตัวเหลืองในทารกแรกเกิดตึกพวงชมพู 2557 5131
แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นแบบ Focus Charting 2557 3264
พัฒนาการดูแลและวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2557 4164
กล่องลดสูญเปล่า เราเช็ดมือ 2557 2447
ถูกชื่อถูกคน ER 2557 2557 3877
เสี่ยงของมีคมไร้โรค 2557 2125
ตารางเที่ยงตรง 2557 2698
พัฒนารูปแบบการรับ- ส่งเวรตึกพุทธรักษา 2557 4812
One stop service ทารกตัวเหลือง 2557 1287
เอี๊ยมนี้มีความรู้ 2557 2130
ปลอกนิรภัย 2557 2960
การพัฒนาระบบการจัดเก็บความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องผ่าตัดและวิสัญญี 2557 1601
Back up confirm 2557 1373
เกี๊ยว Tonsil 2557 1491
ผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 2557 2727
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2557 15281
การศึกษาผลของการใช้ยาพอกรักษาอาการท้องมาน 2557 2405
ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 2557 4958